Despre noi


Există o stare ce nu are nume, înaintea  tuturor cuvintelor.  În întreţeserea lor sugerantă, cuvintele încearcă mereu tocmai acest lucru: să înfiripe în cel ce ascultă ori citeşte o stare paralelă şi la fel de inefabilă precum cea menţionată mai sus. Acest lucru nu se poate întâmpla doar prin educarea şi insuflarea perpetuă a unui respect faţă de cuvânt, ci şi a unei anume smerenii faţă de el. Cartea implică acest lucru - atât la cel ce trudeşte la închegarea ei, cât şi la cel care-i face posibilă ieşirea în public - editorul şi colectivul ei redacţional. Însă mai implică şi cel mai decisiv factor: publicul cititor. Cultivarea relaţiei cu publicul devine astfel esenţială pentru orice editură. Ea stă în cazul de faţă sub egida menţionată mai sus a trezirii şi menţinerii respectului faţă de cuvânt, oricât de precară ar fi intermediaritatea lui. În cele din urmă, respectul faţă de Cuvânt constituie poate doar premiza întru cultivarea unei smerenii a întâmpinării depline între noi:    iată căteva cuvinte scrise acum câțiva ani buni; de atunci la Editura Grinta  au apărut numeroase cărți din cele mai felurite domenii, multe din ele premiate, multe din ele clamând o reeditare din partea publicului. Pe site-ul editurii apare lista cărților publicate repartizate pe domenii, participările editurii la diverse evenimente culturale, oglindă a fertilității editurii în cei 15 ani ai ei de existență. În zilele de azi, o editură cum e Grinta, care deși restrânsă numără autori și cărți deja de referință, nu poate rezista decât respectând calea pe care și-a propus-o de la început, și anume, ca dincolo de valoare să ofere prin posibilitățile ei modeste aura unei calități incontestabile, a unui travaliu, care să onoreze atât autorul cât și publicul. După 15 ani de activitate fecundă se poate spune că Editura Grinta este una din cele care se va menține, tocmai fiindcă și-a câștigat cu o anume eleganță cele propuse cu ani în urmă și care, iată, și-au confirmat deplin valabilitatea.


 


Andrei ZANCA